Ferðaheimur heimildir,

Utanríkisrnt.


HEIMILDIR
.

.

LEIÐSÖGUMENN og FARARSTJÓRAR

Ýmsar alfræðibækur, ferðabækur, tímarit, blaðagreinar, sjónvarpsþættir, vefsetur og eigin reynsla höfunda efnis Friðriks Haraldssonar og Birgir Sumarliðasonar.  Efni þessa vefs er að öllu leyti samsetning höfunda og öðrum er óheimil notkun þess eða að breytts nema með sérstöku leyfi frá Ferðaheimi. (icelandonline.is).

Heimilda er víða getið nánar á síðum vefsetursins.

Reynt var og er að afla sem beztra og réttastra upplýsinga til birtingar á þessu vefsetri.  Það er deginum ljósara, að ekki er alltaf hægt að reiða sig á heimildirnar, sem byggt er á, þannig að rangar upplýsingar slægjast með.  Stjórnandi og ábyrgðarmaður þessa vefseturs getur því ekki borið ábyrgð á óhöppum og vandamálum, sem upp kunna að koma hjá þeim, sem afla sér ekki nánari upplýsinga, s.s. um tollamál, áritun vegabréfa, heilbrigðis- og öryggismál og samgöngur, áður en ferðalag hefst til viðkomandi áfangastaða og á viðkomandi stöðum.

Ferðaheimur
info@nat.is

 TIL BAKA     Ferðaheimur - Garðastræti 36 - 101 Reykjavik - info@nat.is - Heimildir            HEIM